FANDOM


Ostatnia aktualizacja regulaminu nastąpiła 16 lipca 2018 roku. Jeśli od tamtego czasu go nie czytałeś/aś, prosimy o zapoznanie się ze zmianami.

Postanowienia ogólne

 1. Dżemożercy Wikia jest wolną encyklopedią, którą każdy może edytować.
 2. Na wiki nie można zamieszczać treści wulgarnych, nawołujących do nienawiści, rasistowskich itp.
 3. Każdy użytkownik, zalogowany, czy też nie, jest zobowiązany do przestrzegania regulaminu.

Artykuły

 1. Dżemożercy Wikia jest humorystyczną wikią o dżemie, więc artykuły muszą mieć związek z dżemem. Artykuły, które nie będą w żaden sposób powiązane z dżemem, będą usuwane, chyba że użytkownik, który takowy artykuł stworzył, umieści na górze strony informację, że nad tym artykułem pracuje.
 2. Podczas pisania artykułów staraj się, żeby były napisane poprawnie ortograficznie i gramatycznie.
 3. W artykułach nie używamy zbędnych minek, są one po prostu niepotrzebne.
 4. W artykułach nie mogą wystąpić treści wulgarne, obraźliwe, wzywające do nienawiści itp. Takie artykuły będą od razu usuwane, a użytkownik dostanie ostrzeżenie. Jeśli sytuacja się będzie powtarzać, administracja będzie zmuszona zablokować takiego użytkownika.
 5. Nie wolno usuwać treści artykułów bez uzasadnienia ani tworzyć artykułów bezsensownych, których treść będzie wyglądała przykładowo tak: "blejnjhjsbnrfkw5kopjmjytsumelo;".
 6. Absolutnie zabronione jest jakiekolwiek wandalizowanie artykułów (obejmuje to m.in. usuwanie treści artykułów, zmienianie treści artykułów na niezwiązaną z treścią, a także zamieszczanie treści wymienionych w punkcie 4.). Za wandalizowanie grozi ban bez ostrzeżenia.
 7. Zabronione jest ciągłe dokonywanie bezsensownych edycji typu ciągłe poprawki jednego wyrazu/znaku, np. ciągła zamiana wyrazu "oraz" na "i" i na odwrót - w zdaniu "Lubię czekoladę oraz lody" nie trzeba ciągle zamieniać wyrazu "oraz" na "i" i na odwrót, żeby wyszło "Lubię czekoladę i lody".
 8. Do artykułów dodajemy odpowiednie kategorie. Zakazane jest dodawanie kategorii bez sensu. Jeśli masz pomysł na nową kategorię, napisz do administracji.

Obrazy i galerie

 1. Do wszystkich obrazów przesyłanych na wiki dodajemy odpowiednią nazwę i licencję.
 2. Galerie zdjęć służą do prezentacji wielu obrazów. Obrazy w takiej galerii muszą być powiązane z jej tematem, przykładowo memy z dżemem można umieścić na stronie Wybuchowe dżemy, a zdjęcia dżemów w Słodkiej Galerii.
 3. Obrazy niezwiązane z tematyką wiki można dodawać, jednak w umiarze. Robimy to w użytku własnym (na profil czy nagłówek tablicy) lub w celu zilustrowania problemu.
 4. Wszelkie obrazy dodane na wikię w celach własnych mają posiadać kategorię Pliki do użytku własnego.
 5. Zabronione jest umieszczanie plików, które nie będą nigdzie użyte.
 6. Wszelkie pliki przedstawiające treści wulgarne, łamiące prawa autorskie itp. będą usuwane, a użytkownik, który je dodał otrzyma stosowne ostrzeżenie, a w przypadku powtarzania się tej sytuacji grozi blokada.

Użytkownicy

 1. Nazwa użytkownika nie może być wulgarna, obraźliwa itd. W takim przypadku konto zostaje zablokowane na zawsze, chyba, że użytkownik zmieni nazwę konta na poprawną, wtedy administrator jest zobowiązany do zdjęcia blokady.
 2. Każdy użytkownik ma prawo do tworzenia swojego profilu znajdującego się na stronie Specjalna:Moja strona, gdzie może dodawać dowolne treści, jednak zabronione jest dodawanie wulgaryzmów, wyzwisk itd.
 3. Nie wolno edytować cudzych stron użytkownika, chyba, że użytkownik wyraził na to zgodę albo jest to usunięcie nieodpowiednich treści, linków do nieistniejących i niepotrzebnych stron itp.
 4. Każdy użytkownik sam ponosi odpowiedzialność za wszystko, co zostanie napisane z jego konta, a nie osoby trzecie.
 5. Multikonta, czyli dodatkowe konta użytkownika, zwane inaczej pacynkami, nie są zabronione, chyba, że są używane do omijania blokad, zakłamywania głosowań etc., wtedy konto pacynka zostaje zablokowane.

Fanon

 1. Na stronach fanonu można dodawać swoje fan-arty, opowiadania i piosenki. Do każdej strony należącej do fanonu jest dodana kategoria Fanon. Jeśli masz pomysł na nową stronę fanonu, napisz do któregoś członka administracji.
 2. Wszelkie opowiadania i piosenki piszemy w blogach, a potem na stronach fanonu do tego przeznaczonych dodajemy linki do swojej twórczości.
 3. Wszelkie twory fanowskie mają być powiązane z dżemem. Jeśli tak nie będzie, zostaną one usunięte. Nie tyczy się to od razu długich opowiadań, gdyż dżem może się pojawić dopiero w środku lub na końcu historii.
 4. Opowiadania piszemy w jednym wpisie. Dzięki temu nie będziemy zaśmiecać naszej dżemowej wikii oraz będzie to wygodne w czytaniu jak i szukaniu danego opowiadania. Osoby, które do tego się nie dostosują i będą pisać każdy rozdział osobno czeka ostrzeżenie, a jeśli to nie pomoże także ban. Oczywiście blogi z osobnymi rozdziałami zostaną usunięte.
 5. Własnych postaci nie dodajemy do fanonu, tylko do artykułów. Postać dodajemy do fanonu tylko wtedy, gdy jej koncepcja w jakiś sposób nie zgadza się z ogólnymi założeniami wiki lub jest mało znacząca.
 6. Z wszelkimi pytaniami dotyczącymi fanonu możesz się zwrócić do administracji.

Tablice

 1. Tablice użytkowników służą do rozmów między użytkownikami i zadawania pytań.
 2. Każdy użytkownik może edytować powitanie na swojej tablicy, tworząc stronę: "Nagłówek_tablicy:Twoja_Nazwa", np. Nagłówek_tablicy:Dżemożerca11. Tekst powitania znajdzie się na górze tablicy danego użytkownika.
 3. Na tablicach zabronione jest:
  • Spamowanie (dwie osoby piszą na tablicy użytkownika, który nie udziela się w dyskusji, wysyłanie dużej ilości takich samych lub podobnych odpowiedzi pod rząd itp.)
  • Wysyłanie użytkownikowi wiadomości obraźliwych, wulgarnych itp.
 4. Za złamanie zasad obowiązujących na tablicach można otrzymać karę w postaci ostrzeżenia lub blokady adekwatnej do wagi wykroczenia.

Dyskusje

 1. Dyskusje służą do zadawania pytań, zamieszczania ogłoszeń, zabaw między użytkownikami itp.
 2. Zabrania się nadmiernego spamowania, tak jak w przypadku wiadomości na tablicach.
 3. Podczas dyskusji szanujemy się nawzajem, to, że ktoś ma inne poglądy na dany temat niż my, nie znaczy, że mamy go obrażać itd.
 4. Nie tworzymy dyskusji bezsensownych, za dyskusję bezsensowną mogą być uznawane rzeczy typu "elo XD" tylko po to, żeby spamować.
 5. Na Dyskusjach jest dozwolone pytanie o rzeczy niezwiązane z tematyką wiki lub luźno związaną, np. o ulubione kolory. Pamiętaj zawsze jednak o tym, żeby daną Dyskusję umieszczać w odpowiedniej kategorii.

Discord

 1. Discord jest miejscem spotkań użytkowników, a także znajdowania szybko odpowiedzi na pytania.
 2. Zasady naszego serwera znajdują się na nim samym, na odpowiednim kanale.
 3. Zaproszenie na serwer: https://discord.gg/GguXbRB

Administracja

 1. Członkami administracji są zaufani użytkownicy, którzy wnoszą duży wkład na wiki.
 2. Jeśli użytkownik potrzebuje pomocy, może się zwrócić do administracji o pomoc, obowiązkiem administracji jest jej udzielić.
 3. Administratorzy nie mogą nadużywać swoich uprawnień. Posiadają je tylko po to, by dbać o dobro wiki i porządek.
 4. Administracja nie może zablokować użytkownika bez powodu.
 5. Jeśli jakiś członek administracji złamie regulamin, mogą mu nawet zostać odebrane uprawnienia, a sam może zostać zablokowany.
 6. Jeśli biurokrata złamie regulamin, jest on zobowiązany do zrzeczenia się uprawnień. Jeśli tego nie zrobi, sprawę można zgłosić na Centrum Społeczności.
 7. Jeśli jakiś członek administracji pozostaje nieaktywny przez co najmniej 60 dni, uprawnienia mogą mu zostać odebrane bez ostrzeżenia, chyba że użytkownik ten zapowiedział z góry swoją nieobecność przez 60 dni lub dłużej.
 8. Jeśli chcesz otrzymać jakiekolwiek uprawnienia, takie jak moderator, rollback czy nawet administrator, wejdź na stronę Dżemożercy Wikia:Wnioski o uprawnienia i postępuj według tamtejszych instrukcji.
 9. Użytkowników będących członkami administracji możesz znaleźć na tej stronie.

Kary

 1. W większości wypadków po złamaniu regulaminu użytkownik otrzymuje 2 lub 3 ostrzeżenia, następnie blokadę na kilka dni, jeśli po zdjęciu blokady zachowania będą się powtarzać, wtedy użytkownik będzie dostawał kolejne, dłuższe blokady.
  • Liczba ostrzeżeń się sumuje, tzn. jeśli użytkownik dostał jedno ostrzeżenie dotyczące edycji w artykułach, a potem dostanie ostrzeżenie dotyczące obrazów, nie jest to traktowane jako po jednym ostrzeżeniu w danej dziedzinie, tylko 2 ostrzeżenia ogółem.
 2. Za wandalizm może nastąpić blokada bez ostrzeżenia. Nie życzymy sobie, żeby wiki była bezmyślnie niszczona.
 3. Blokada bez ostrzeżenia może nastąpić również w przypadku, gdy użytkownik w poważny sposób złamie prawa autorskie (kradzież cudzych tekstów czy obrazów).
 4. Ban na zawsze może nastąpić bez ostrzeżenia w dwóch przypadkach:
  • Jeśli konto pacynka jest wykorzystywane do zakłamywania głosowań, omijania blokady etc.
  • Jeśli nazwa użytkownika jest wulgarna, nawołująca do nienawiści itp. Jednak administrator ma obowiązek odblokować użytkownika, jeśli nazwa konta zostanie zmieniona na poprawną.
 5. Za nadużywanie uprawnień przez członka administracji mogą mu zostać odebrane uprawnienia, a w najgorszym wypadku może zostać zablokowany.
 6. Kary na Discordzie są niezależne od kar na wiki.
 7. Każda kara może zostać ustalona przez administratora niezależnie od podanych wyżej rodzajów kar. Jednak jest on zobowiązany poinformować użytkownika na jego tablicy, za co otrzymał blokadę.

Postanowienia końcowe

 1. Ta wersja regulaminu nie jest wersją ostateczną i administracja zastrzega sobie prawo do jego zmiany.
 2. O każdej większej zmianie administracja jest zobowiązana poinformować użytkowników w odpowiedniej Dyskusji oraz w Zakątku Społeczności. Jeśli tego nie zrobi, w pierwszym tygodniu po wprowadzeniu jakichkolwiek nowych zasad, złamanie nowej zasady spotka się z mniejszą karą.
 3. Jeśli nie rozumiesz jakiegoś fragmentu regulaminu, uważasz, że powinien powstać kolejny punkt itp., napisz do administracji.

Autorką regulaminu jest Dżemożerca11. Z wszelkimi pytaniami najlepiej jest się zwracać do niej.

Małą korektę wniosła Quuenty.